Smerte er definert som selve den ubehagelige opplevelsen, uavhengig av årsaker eller om man finner noen årsak. Opplevelse av smerte er påvirket av et samspill mellom biologiske prosesser i kroppen samt psykiske og sosiale faktorer. Lidelse er et mer omfattende begrep og omfatter alle typer fysisk eller psykisk ubehag av en viss styrke over noe tid.

Akutt smerte er smerte som oppstår raskt eller gradvis, i forbindelse med skade eller sykdom. Kronisk eller langvarig smerte er smerte som varer lengre enn 3–6 måneder, eller utover det tidspunktet hvor vev er fullstendig tilhelet etter sykdom eller skade.

Referanse: https://sml.snl.no/smerte