Manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning og toårig klinisk masterprogram for fysioterapeuter. 

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse og behandling av nerve-, muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter benytter dokumenterte behandlingsmetoder, som f.eks leddmobilisering og manipulasjon, og vil kunne veilede og undervise i mestringsstrategier ved kroniske plager. Manuellterapeuter kan ved behov henvise til billeddiagnostikk (røntgen, MR m.m.) og direkte til legespesialist (ortoped, nevrolog m.m.).