Fysioterapi

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning og toårig klinisk masterprogram for fysioterapeuter. 

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse og behandling av nerve-, muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter benytter dokumenterte behandlingsmetoder, som f.eks leddmobilisering og manipulasjon, og vil kunne veilede og undervise i mestringsstrategier ved kroniske plager. Manuellterapeuter kan ved behov henvise til billeddiagnostikk (røntgen, MR m.m.) og direkte til legespesialist (ortoped, nevrolog m.m.).